Безпека життєдіяльності і охорона праці

  Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності.

 Види небезпек. Класифікація НС за причинами походження, територіальним поширенням і обсягами заподіяних або очікуваних збитків.

Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки.

 Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. 

 Пр.р. 1. Природні та техногенні небезпеки

 Семінарське заняття 1. Біологічні небезпеки.

 Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

 Пожежна безпека

 Радіаційна безпека.

Хімічна безпека

Семінар 3. Глобальні проблеми людства
Коментарі

Популярні дописи з цього блогу